In de wereld van cryptocurrency zijn security tokens een opwindende ontwikkeling die steeds meer aandacht krijgt. Deze innovatieve financiële instrumenten combineren de voordelen van blockchain-technologie met traditionele beleggingsactiva. 

Ook wel 

Security tokens zijn worden ook wel digitale financiële activa genoemd die het eigendom van een onderliggend actief vertegenwoordigen en voldoen aan de regelgeving van effectenwetten.  

Wat zijn security tokens? 

Een security token vertegenwoordigt het eigendom van een activum, of het nu gaat om aandelen in een bedrijf, vastgoed, obligaties of andere financiële activa. Wat security tokens onderscheidt van utility tokens, zoals Bitcoin of Ethereum, is dat ze onderworpen zijn aan strenge regelgeving en compliance-normen. In wezen vallen ze onder de effectenwetten en moeten ze voldoen aan de relevante voorschriften van de financiële toezichthouders.  

Hoe werken security tokens? 

De basis van security tokens is de blockchain-technologie. Elke token vertegenwoordigt een fractie van het onderliggende activum en wordt op een gedecentraliseerd grootboek vastgelegd. Dit grootboek, meestal een smart contract, bevat de regels en voorwaarden voor de uitgifte, verhandelbaarheid en overdracht van de security tokens. 

Wanneer een investeerder security tokens koopt, worden de relevante gegevens van de transactie versleuteld en vastgelegd in een blok op de blockchain. Dit zorgt voor transparantie en beveiliging, omdat de gegevens onveranderlijk zijn en alleen kunnen worden bijgewerkt volgens de vastgestelde regels in het smart contract. 

Voordelen van security tokens 

Toegankelijkheid: Security tokens hebben het potentieel om traditionele financiële markten te democratiseren. Ze maken het voor investeerders van alle groottes mogelijk om te participeren in investeringsmogelijkheden die voorheen alleen beschikbaar waren voor institutionele beleggers. 

Liquiditeit: Dankzij de digitale aard kunnen security tokens 24/7 wereldwijd worden verhandeld. Dit vergroot de liquiditeit van activa en verkort de tijd voor het uitvoeren van transacties. 

Automatisering: Het gebruik van slimme contracten vereenvoudigt en automatiseert de naleving van regelgeving, zoals het verzamelen van dividend of rente, waardoor de administratieve last voor emittenten en investeerders wordt verminderd. 

Fractional Ownership: Security tokens maken het mogelijk om traditionele activa op te delen in kleinere eenheden, waardoor het concept van fractional ownership ontstaat. Dit biedt meer diversificatiemogelijkheden voor investeerders. 

Beveiliging en regelgeving 

Een van de belangrijkste aandachtspunten bij security tokens is beveiliging. Met een groeiend aantal cyberaanvallen moeten emittenten en uitwisselingen er alles aan doen om de veiligheid van hun platform te waarborgen. Sterke authenticatie-procedures, codering maatregelen en het opvolgen van ‘best practices’ zijn essentieel om de integriteit van het systeem te behouden. 

Bovendien moeten emittenten zich bewust zijn van de regelgeving in hun rechtsgebied. Ze moeten ervoor zorgen dat ze voldoen aan de vereisten van de financiële toezichthouders om juridische problemen te voorkomen. Een voorbeeld hiervan is de rechtszaak tussen Ripple en de SEC (Securities and Exchange Commission). In Nederland kennen we de SEC als de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) en in België als de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). 

De toekomst van security tokens

Hoewel security tokens nog in hun beginfase zitten, is de verwachting dat ze een belangrijke rol zullen spelen in de toekomst van financiële markten. Met hun potentieel om liquiditeit, toegankelijkheid en efficiëntie te vergroten, kunnen security tokens traditionele financiële instrumenten opschudden en nieuwe mogelijkheden bieden voor investeerders wereldwijd. 

In de komende jaren zal de evolutie van de regelgeving en de groeiende acceptatie van blockchain-technologie naar verwachting een gunstig klimaat creëren voor de bredere adoptie van security tokens als een veilige en gereguleerde manier om waarde te creëren en te verhandelen. 

Security tokens vertegenwoordigen het eigendom van een onderliggend activum, zoals aandelen, vastgoed of obligaties. In tegenstelling tot utility tokens, vallen security tokens onder effectenwetten en moeten ze voldoen aan strikte regelgeving en compliance-normen.

Security tokens maken gebruik van blockchain-technologie, waarbij elke token wordt vastgelegd in een gedecentraliseerd grootboek, meestal in de vorm van een smart contract. Bij aankoop van security tokens worden de relevante transactiegegevens versleuteld en op de blockchain vastgelegd, waardoor transparantie en beveiliging worden gewaarborgd.

Het belangrijkste voordeel van security tokens is dat het ze de onderliggende waarde liquide maken. Iets wordt namelijk gezien als liquide wanneer het gemakkelijk is om te verhandelen.

Beveiliging is een cruciaal aandachtspunt bij security tokens. Emittenten en uitwisselingen moeten zorgen voor sterke authenticatieprocedures, coderingsmaatregelen en het volgen van best practices om de integriteit van het systeem te waarborgen.

Blader door cryptotermen per categorie of op beginletter: