De Autoriteit Financiële Markten of AFM is een nationale toezichthouder. De AFM houdt toezicht op de financiële markten in Nederland. Het gaat dan voornamelijk over lenen, sparen, beleggen, verzekeren en pensioen.

De taken van de AFM

De AFM vervult meerdere taken, de belangrijkste daarvan is toezien op de naleving van de wet op het financieel toezicht, Wft. Dit is een belangrijke wet, waar diverse voormalige wetten in opgenomen zijn zoals de wet toezicht effectenverkeer. Daarnaast handhaaft de AFM ook de wet toezicht accountorganisaties, Wta.

Bevoegdheden van de AFM

De AFM heeft een aantal bevoegdheden. Zodra bijvoorbeeld een kredietverstrekker niet juist handelt, kan de AFM een waarschuwing geven, wordt daar niet naar geluisterd, dan kan de AFM een boete opleggen en eventueel een publicatie plaatsen in een landelijk dagblad waarin wordt verteld over het verkeerd handelen, wat leidt tot slechte naamsbekendheid.

 

Daarnaast kan de AFM een dwangsom opleggen. Mocht het gebeuren dat de kredietverstrekker nergens gehoor aan geeft, dan kan de AFM aangifte doen en dan moet de kredietverstrekker mogelijk voor de rechter komen

AFM en crypto

De AFM constateert een toenemende interesse voor activiteiten met betrekking tot crypto’s. Hoewel crypto’s geen wettig betaalmiddel zijn en evenmin financiële producten zijn of het verrichten van diensten met betrekking tot het bewaren of beheren van tegoeden in crypto’s niet wordt gereguleerd onder de Wet op het financieel toezicht. Is het wel zo dat dergelijke activiteiten van de aanbieder binnen de reikwijdte van de Wft kunnen vallen.

 

Dit is bijvoorbeeld het geval als degene die in de uitoefening van diens bedrijf met betrekking tot de aankoop of verkoop, de bewaring of het beheer van crypto’s aan het publiek de mogelijkheid biedt opvorderbare ter beschikking te geven.

Blader door cryptotermen per categorie of op beginletter: